De osteopaat verlost u van uw klachten

De naam osteopathie komt uit het Grieks; Osteon en Pathos. Osteon betekent weefsel, pathos betekent gevoel, voelen. Het voelen van de beweging van de weefsels. Osteopathie is een diagnostische, therapeutische benadering voor het verbeteren van de bewegingen in het lichaam en voor het vaststellen van het aandeel ervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen. Osteopathie stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Indien er ergens in het lichaam te weinig beweging is, ontstaat er een verstoring van het evenwicht. Dit veroorzaakt soms acuut, soms ook op langere termijn klachten, pijn en functieverlies. Het lichaam is niet meer in evenwicht en kan zichzelf niet meer herstellen. De denkwijze van een osteopaat is holistisch, dit houdt in dat de zieke mens behandeld wordt en niet de ziekte. De osteopaat onderzoekt het hele lichaam en behandelt de plek waar volgens de osteopaat de oorzaak van de pijn zit. Die oorzaak van de klacht bevindt zich niet altijd op de plek waar de pijn zich bevindt. De osteopathie behandeling is een subtiele handeling met vaak zachte, maar soms ook stevige handgrepen. Een osteopaat gebruikt geen apparaten of medicijnen.

De osteopaat heeft naast een gedegen anatomische en fysiologische kennis van het menselijke lichaam, een methodisch en nauwkeurig ontwikkelde tastzin. De osteopaat verklaart lichamelijke pijnklachten aan de hand van (vaak meerdere) stoornissen in de beweeglijkheid (elasticiteitsverandering) van weefsels:

  • spieren, pezen en botten, (het pariëtale systeem)
  • organen (het viscerale systeem)
  • en de schedel in relatie met het heiligbeen (het craniosacrale systeem)

Osteopathie werkt

Osteopathie is er voor groot en klein: van hoofdpijn, rugpijn, nek- en schouderklachten, RSI, prikkelbare darmsyndroom, maagklachten tot duizeligheid, chronische bijholteontsteking, menstruatieklachten, bekkeninstabiliteit, incontinentieproblemen, COPD en nog veel meer. De osteopaat zoekt met u naar een oplossing.

De osteopaat zoekt naar de oorzaak van uw pijnklachten
In sommige gevallen zijn er middelen waarmee de pijn kan worden bestreden, maar die de oorzaak niet wegnemen. Hierdoor komt de klacht steeds terug. In een dergelijk geval kunt u een osteopaat raadplegen. Naast een nauwkeurig ontwikkelde tastzin, beschikt een osteopaat over een gedegen anatomische en fysiologische kennis van het menselijk lichaam. In Nederland is osteopathie nog jong en relatief onbekend. Een osteopaat volgt een zesjarige parttime osteopathie opleiding waarmee artsen en fysiotherapeuten gediplomeerd osteopaat kunnen worden. Een osteopaat onderzoekt niet alleen de regio waarin de klacht optreedt, maar een osteopaat onderzoekt het hele lichaam op zoek naar de oorzaak. Bij chronische rugpijn kan deze bijvoorbeeld liggen aan spanningen van de schedel, wervelkolom of voet. Ook baby’s en kinderen reageren erg goed op osteopathie. Zeker als er op tijd met osteopathie wordt begonnen, valt er veel te winnen. Bijvoorbeeld bij kinderen met ADHD, een voorkeurshouding, motorische achterstand, buikklachten, keel-, neus- en oorproblemen of bij huilbaby’s, spuwertjes en bedplassen kan osteopathie uitkomst bieden.