Osteopathie helpt bij het KISS syndroom

Het KISS syndroom is een blokkeringsyndroom van het hoge nekwervel- en schedelbasisgebied. Het Duitse woord KISS is een afkorting van Kopf Induzierte Symmetrie Störungen. Bij het KISS syndroom kunnen er stoornissen in de symmetrische ontwikkeling ontstaan. Bij een gezonde baby zal de linker en de rechter lichaamshelft zich gelijkmatig ontwikkelen (symmetrisch). Bij het KISS syndroom is dat niet het geval. Een scheve stand van de bovenste nekwervel(s) zal ertoe leiden dat de baby zich dikwijls overstrekt of met een scheve, verdraaide nek ligt. Deze scheefheid die kenmerkend is voor het KISS syndroom zet zich voort over de gehele romp tot in het bekken en heupgewricht. Bij het KISS syndroom krijgt de baby vaak een scheef hoofdje. Andere symptomen die bij het KISS syndroom horen zijn: een slechte motorische ontwikkeling, veel huilen, slecht slapen, gulzig drinken, voeding teruggeven, pijn met aankleden en darmkrampjes. Het gevoel van onbehagen dat het gevolg is van het KISS syndroom overheerst het leven van de baby. Osteopathie biedt de uitkomst bij het KISS syndroom.

De kinderosteopaat is opgeleid en getraind om bewegingsverstoringen van nek, hoofd, rug en bekken bij kinderen te behandelen. Bij de osteopathie behandeling van het KISS syndroom besteedt de osteopaat veel aandacht aan de schedel van het kind. De schedel van een baby heeft een bepaalde ‘plasticiteit’. Een kwetsbaar deel van de schedel is de schedelbasis; dit is het stukje schedel aan de onderzijde dat als het ware aan de nek vast zit. Behalve dat dit het doorgangsgebied van het ruggenmerg is, lopen er door de schedelbasis ook belangrijke (hersen)zenuwen en bloedvaten. De osteopathie behandeling van het KISS syndroom richt zich met name op het hoofd. In de osteopathie wordt dat cranio-sacrale therapie genoemd. Het is een wezenlijk onderdeel van de osteopathie.

Het KISS syndroom kan uitmonden in het KIDD syndroom
De late gevolgen van het KISS syndroom wordt KIDD genoemd: Kopfgelenk Induzierte Dyspraxie und Dysgnosie. Vrij vertaald: een storing in kennis en handelen, die veroorzaakt wordt door een blokkade van het achterhoofd en de eerste nekwervel. Oorzaken van KIDD kan een onbehandeld KISS syndroom zijn of een fysiek trauma (een val uit een stoeltje of een verkeerde koprol). De KIDD symptomen kunnen het leven van het schoolkind sterk beïnvloeden. Een KIDD kind heeft moeite met het leren balanceren, fietsen en voetballen. Ook de grove en fijne motoriek worden traag aangeleerd. Ten gevolge van de slechte ruimtelijke oriëntatie zal het kind slecht horen, waardoor een slechte concentratie ontstaat. Een opdracht wordt snel vergeten en er zijn wisselende resultaten op school. De ‘getallenbeleving’ en het begrijpend lezen (dyscalculie, dyslexie) geven problemen. Ze zijn te langzaam, bang aangelegd, opschepperig (overcompensatie), er is sprake van faalangst, ze trekken zich terug en mijden contact met leeftijdgenootjes. In de meeste gevallen kan het KIDD syndroom voorkomen worden door op tijd het KISS syndroom te behandelen. De osteopaat biedt hierbij uitkomst.