Osteopathie helpt bij uw slaapprobleem

De oorzaak van een slaapprobleem is niet snel gevonden. Een slaapprobleem kan veroorzaakt worden door psychosociale, emotionele en lichamelijke factoren. In veel gevallen leidt het een tot het ander. Lichamelijke klachten gaan vrijwel altijd samen met een slaapprobleem. Pijn of ongemak in het lichaam bemoeilijken immers het slapen. Behandeling van deze lichamelijke pijn is noodzakelijk om een slaapprobleem aan te pakken.

Slaapprobleem integraal aanpakken
Langdurige stress, kan invloed uitoefenen op met name de buikorganen. Deze worden zo in hun functioneren beïnvloed dat ze minder beweeglijk worden. De banden en vliezen rond deze organen worden stijver. Mensen voelen letterlijk dat ze “niet lekker in hun vel” zitten. Ze worden prikkelbaarder, zwaarmoediger en gevoeliger voor stress. Daarmee is al snel een slaapprobleem een feit. Lichaam en geest zijn één. Osteopathie onderkent deze eenheid en pakt een slaapprobleem integraal aan. Door met de handen het lichaam te onderzoeken op vastzittende organen, spieren, gewrichten en het zenuwstelsel voelt de osteopaat waar het probleem vandaan komt. Denk maar aan uitdrukkingen zoals ‘iets op de lever hebben’ of ‘de buik ergens van vol hebben’. Juist de lever en de darmen zijn vaak aangrijpingspunten voor de osteopaat om een slaapprobleem ‘te lijf te gaan’. Ook de soepelheid van de schedel speelt vaak een belangrijke rol als er sprake is van een slaapprobleem. Mensen die ‘veel in hun hoofd zitten’ krijgen een minder soepele schedel. Dit is een voorwaarde voor het goed functioneren van de hersenen. Als de schedel niet soepel is, dan kan ook een slaapprobleem ontstaan.